IPHIFUN- 10對PU小啞鈴架(黑色磨砂)

IPHIFUN- 10對PU小啞鈴架(黑色磨砂)

Size: 730*600*1400mm
Frame Thickness: 2mm
Net Weight: 18kg

Whatsapp報價查詢

Chat on WhatsApp

預定貨品,請聯絡查詢交貨期

閣下也可能感興趣於